# واکسن کرونا

کارایی واکسن روسی قابل پیش‌بینی نیست / ساخت واکسن زمان‌بر و هزینه‌بر است

رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به اینکه مدت زمان حدود ۵ تا ۱۰ سال برای ساخت واکسن نیاز است، گفت: این فرآیند زمان بر و هزینه‌بر است.   علیرضا بیگلری با حضور در برنامه طبیب شبکه سه سیما با …

ادامه خبر ...