# فرهاد مجیدی

دانشگر از استقلال اخراج شد !

با تصمیم فرهاد مجیدی مربی استقلال تهران ؛ «محمد دانشگر» به دلیل بی ‌انضباطی از تمرین استقلال اخراج شد . محمد دانشگر مدافع استقلال که در دیدار با صنعت نفت آبادان در ترکیب ثابت استقلال قرار داشت یکی از حاضرین …

ادامه خبر ...