# عیدی کارگران

کارگران چقدر عیدی می‌گیرند ؟

حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال جاری اعلام شد ، در ادامه با خبروز همراه باشید .     اصغر آهنی‌ها درباره میزان حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال جاری گفت: میزان حداقل عیدی کارگران در سال جاری …

ادامه خبر ...