# تهران

۴۴ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند !

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس آمار سال ۹۵، در شهر تهران، ۴۳.۶ درصد از افراد مستاجر هستند .   محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت : براساس آخرین …

ادامه خبر ...