# بنزین سوپر

کاهش ۸۰ درصدی متقاضیان بنزین سوپر

رییس انجمن صنفی جایگاه‌داران کل کشور گفت: بنزین سوپر فقط با قیمت آزاد عرضه می‌شود و مردم با قیمت فعلی طالب آن نیستند و استفاده از بنزین معمولی یا یورو را ترجیح می‌دهند .  اسدالله قلی‌زاده رییس انجمن صنفی جایگاه‌داران …

ادامه خبر ...