افت محبوبیت ترامپ در نظرسنجی گالوپ

تازه‌ترین نظرسنجی موسسه گالوپ حاکی است که محبوبیت دونالد ترامپ در دوران بحران کرونا به ۴۳ درصد کاهش یافته است. تازه‌ترین نظرسنجی موسسه گالوپ حاکی است که محبوبیت دونالد ترامپ در دوران بحران کرونا به ۴۳ درصد کاهش یافته است. …

ادامه خبر ...